Trainingszeiten Badminton
Freitag 18.30-19.15 Badminton Jgd. Nina Meier
Freitag 19.15-20.15 Badminton Erw. Nina Meier